ขอแสดงความยินดีกับผลการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 “The Happiness Games” วันที่ 1 มิถุนายน 2566

ข่าวกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่ได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 “The Happiness Games” ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำนวน 4 ท่าน ในประเภทกีฬากอล์ฟและกีฬาแบดมินตันดังนี้

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์ กีฬากอล์ฟ
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิรมย์ เชนประโคน กีฬากอล์ฟ
  3. อาจารย์ ดร.สุพรรณ ยอดยิ่งยง กีฬากอล์ฟ
  4. นายพัชรศิษฏ์ ปีเจริญ กีฬาแบดมินตัน

 

และขอแสดงความยินดีกับผลการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 “The Happiness Games” จาก 2 ชนิดกีฬา โดยบุคลากร สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้รับ 3 เหรียญรางวัล จาก

อาจารย์ ดร.สุพรรณ ยอดยิ่งยง 1 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันกีฬากอล์ฟ ประเภทบุคคลชาย และ
นายพัชรศิษฏ์ ปีเจริญ  2 เหรียญเงิน ในการแข่งขันแบดมินตันประเภททีมผสม และประเภทบุคคลชาย

Views : 50 views