จุลสารนวัตกรรม ฉบับที่ 58 – EDITOR’S NOTE

Newsletters

EDITOR’S NOTE

        สวัสดีครับ ในจุลสารนวัตกรรมฉบับที่ 58 นี้มาพร้อมกับรัฐบาลประกาศมาตรการผ่อนปรนสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ระยะที่ 4 เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 2563 เป็นต้นมา ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ครับ หน่วยงานภาครัฐเริ่มทยอยกันมาปฏิบัติราชการเต็มเวลากันแล้ว แต่อาจมีบางส่วนยังผลัดกันทำงานเหลื่อมเวลาและทำงานจากบ้าน (Work From Home) บ้าง สำหรับมหาวิทยาลัยมหิดลจะเริ่มปฏิบัติราชการเต็มเวลาตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 รัฐบาลมีมาตรการผ่อนปรนให้สถาบันการศึกษาทุกระดับสามารถเข้าใจพื้นที่ได้ตามสมควร แต่การเรียนการสอนส่วนใหญ่รัฐบาลยังคงต้องการให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เป็นหลัก ยกเว้นการทำแล็บทางห้องปฏิบัติการที่มีความจำเป็นจริง ๆ ก็ต้องดำเนินการจัดให้มีมาตรการความปลอดภัยแบบนิวนอร์มอลหรือฐานวิถีชีวิตใหม่ หรือความปกติใหม่ด้วย ซึ่งในฉบับนี้เรามาทำความรู้จักพฤติกรรมนิวนอร์มอลในยุคโควิด-19 กันครับ
        สำหรับจุลสารฉบับนี้ คอลัมน์ศึกษาปริทัศน์จะได้พบกับความสำคัญของการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการซึ่งส่วนใหญ่คือผลงานวิจัย สาระสำคัญส่วนใหญ่จะมุ่งไปที่ความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ และการนำผลงานไปกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ แต่ที่สำคัญคือการพัฒนาผลงานวิจัยสู่การสร้างนวัตกรรม เพื่อนำมาใช้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคม และเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติ
ทางด้านงานวิจัย ฉบับนี้เรากล่าวถึงการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี-สังคมเป็นฐานเพื่อสร้างเสริมการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ซึ่งยังผลให้ผู้เรียนศึกษาหาความรู้ รู้จักกระบวนการคิดและการเชื่อมโยงความรู้ และพัฒนาทักษะการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้น นวัตกรรมจากสถาบันฯ ในฉบับนี้จะเป็นเรื่อง การเตรียมและศึกษาคุณสมบัติของ Silica aerogel จาก hydrophobic silica gel และ Pluronic10R5 ด้วยกระบวนการ sol-gel ซึ่งมีผลทำให้ Silica aerogel มีขนาดโมเลกุลใหญ่ขึ้นและแข็งแรงมากขึ้น เหมาะสำหรับการประยุกต์ใช้งานจริงมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมีบทความแบ่งปันประสบการณ์ในต่างแดนจากนักศึกษาของเราที่ไปนำเสนอผลงานวิชาการใน Fukuoka International Congress ที่เมืองฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย
        ท้ายสุดคือ หลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลง สถาบันฯ จะจัด IL-Short Course เรื่อง “NeuroLeadership for Innovative and Strategic Executives (NISE)” (ภาวะผู้นำเชิงประสาทวิทยาศาสตร์สำหรับผู้บริหารเชิงนวัตกรรมและกลยุทธ์) ในราวเดือนสิงหาคมหรือกันยายนนี้ สำหรับท่านผู้สนใจ สามารถติดตามได้ที่ เว็บไซต์สถาบันฯ https://il.mahidol.ac.th ครับ สวัสดีครับ

เนื้อหานี้มีประโยชน์กับท่านหรือไม่ โปรดให้คะแนน

น้อยที่สุดน้อยมากมากที่สุด (No Ratings Yet)
Loading…
Views : 68 views