จุลสารนวัตกรรม ฉบับที่ 58 – IL Activities

Newsletters

รับการตรวจประเมิน EdPEx ประจำปี 2563

    เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2562 ใน ณ ห้องประชุม IL5 อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings

เนื้อหานี้มีประโยชน์กับท่านหรือไม่ โปรดให้คะแนน

น้อยที่สุดน้อยมากมากที่สุด (No Ratings Yet)
Loading…
Views : 32 views