จุลสารนวัตกรรม ฉบับที่ 62 – EDITOR’S NOTE

Newsletters

EDITOR’S NOTE

        สวัสดีครับ ช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้ทางรัฐบาลไทยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ยกระดับคุมสูงสุดเข้มงวดเกี่ยวกับการแพร่กระจายโรคระบาดโควิด-19 พร้อมกำลังเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 อย่างขะมักเขม้น หวังว่าในอีก 4-5 เดือนข้างหน้า อุบัติการณ์การเกิดโรคน่าจะลดลงครับ ในจุลสารนวัตกรรมฉบับที่ 62 นี้ ท่านจะได้พบกับ คอลัมน์ศึกษาปริทัศน์เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นที่น่าสนใจว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้มีความจำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนออนไลน์ จะมีผลเป็นประโยชน์หรือไม่ต่อเด็กหรือเยาวชนมากกว่ากัน  ข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะกล่าวถึงการจัดการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี-สังคมเป็นฐานของครูผู้สอนและผลกระทบต่อการพัฒนาทักษะการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน  อีกเรื่องหนึ่งคือ รููปแบบของการพัฒนาความคิดคำนวณในขณะที่่แก้ไขกิจกรรมการเขียนโปรแกรมแบบถอดปลั๊กด้วยวิธีการ 3S สำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง

        สำหรับนวัตกรรมจากสถาบันฯ เรานำเสนอเรื่องระบบสนับสนุนการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสโดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะร่วมกับการจัดการความรู้เป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการพัฒนาโปรแกรมแบบเว็บของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งผลงานวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่าระบบที่พัฒนาขึ้นนี้ร่วมกับห้องเรียนที่พลิกกลับสามารถปรับปรุงทักษะการเขียนโปรแกรมของนักเรียนและความเข้าใจองค์ประกอบหลักการเขียนโปรแกรมมากขึ้น    ในสาระน่ารู้ ท่านจะได้พบกับ (1) พฤกษศาสตร์แสนสนุก เรียนรู้พืชจากวรรณกรรมกามนิต-วาสิฏฐี (2) เรื่อง 9 วิธีดูแลผู้สูงอายุให้สุขภาพดี  (3) เรื่อง โควิโท ซึ่งเป็นชื่อโรคโควิดในภาษาบาลี  และ (4) เรื่อง SciVal ใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์ ตอนที่ 2

        นอกจากนี้ สถาบันฯ ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ดังจะเห็นได้จากภาพข่าวต่าง ๆ ท้ายสุดคือ สถาบันฯ จะจัด IL-Short course 2 หลักสูตร ได้แก่ เรื่อง “Brain-Based Learning” การจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสมอง รุ่นที่ 5 ซึ่งเลื่อนวันอบรมเป็นวันที่ 27-28 กันยายน 2564 และ เรื่อง “สอนเป็นจีเนียสอย่างดาวินชี” ในวันที่ 23-25 สิงหาคม 2564 ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ล่าสุดสำหรับครูอาจารย์และคุณพ่อคุณแม่ที่อยากสอนลูก(ศิษย์)ให้เป็นอัจฉริยะ  สำหรับท่านผู้สนใจ สามารถติดตามได้ที่ เว็บไซต์สถาบันฯ https://il.mahidol.ac.th ครับ ขอให้ท่านผู้อ่านทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยจากโรคภัยทั้งปวงตลอดปี 2564 นี้ครับ สวัสดีครับ

เนื้อหานี้มีประโยชน์กับท่านหรือไม่ โปรดให้คะแนน

น้อยที่สุดน้อยมากมากที่สุด (No Ratings Yet)
Loading…
Views : 25 views