ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 20 ตุลาคม 2563

ข่าวกิจกรรม

รศ. ดร. นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ครบรอบ 23 ปี ณ ห้องประชุมนิตยา คชภักดี สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 20 ตุลาคม 2563

กิจกรรมในงานมีพิธีสงฆ์ ถวายสังฆทาน รศ. นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงานและรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน และการแถลงข่าวงาน NICFD TALK “สองวัยในโลกสูงวัย”: การเตรียมตัวรับมือของเด็กในสังคมสูงวัย และการจัดพื้นที่เรียนรู้ “ชราแลนด์” โดยได้จัดพื้นที่บริเวณชั้น 6 ให้ผู้ร่วมงานเข้าเยี่ยมชม รวมทั้งนิทรรศการ “สถาบันเด็ก 23 ปีแห่งความภูมิใจ” อีกด้วย

Views : 18