ประกาศการรับรางวัล Nobel Prize in Physics Awarded for Studies of Earth’s Place in the Universe

ข่าวกิจกรรม

ข่าวประกาศการรับรางวัล Nobel Prize in Physics Awarded for Studies of Earth’s Place in the Universe ที่ https://nyti.ms/2oYCaLp
กว่า 10 ปีมาแล้วที่ ดร.ภิญโญ พาณิชพันธ์ มองเห็นความสำคัญและผลประโยชน์เกี่ยวพันที่จะตามมาของการค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะจักรวาล (exoplanet) ก่อนที่การค้นพบจริง ๆ จะเป็นผลให้นักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบได้รับรางวัลโนเบลเมื่อสองวันก่อน ตามข่าวหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ข้างต้น โดย ดร.ภิญโญ พาณิชพันธ์ มีผลงานร่วมกับ ดร.วชิราภรณ์ ชูพันธ์ นักศึกษาปริญญาเอก (ในเวลานั้น) ของสถาบันนวัตกรรมฯ เกี่ยวกับอุปกรณ์เลียนแบบการค้นหาดาวเคราะห์ นอกระบบสุริยะที่ลงในวารสาร Physics Education 2 ชิ้น โดยวิธี transit method และ radial velocity method ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนและนักศึกษามหาวิทยาลัยให้เข้าใจคำอธิบายและความหมายของการค้นพบอันยิ่งใหญ่นี้เกี่ยวกับดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ ซึ่งกรรมการผู้ตัดสินมอบรางวัลกล่าวถึงความยิ่งใหญ่ของการค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะนี้ว่า “transformed our ideas about the cosmos.” “เปลี่ยนแปลงความคิดความเชื่อของเราเกี่ยวกับจักรวาล” และ Dr.Debra A. Fischer, ศาสตราจารย์ ทางดาราศาสตร์มหาวิทยาลัย Yale บอกว่า “Completely transformative,” Dr. Fischer said of the discovery. “We are (in) the middle of a scientific revolution that people won’t appreciate until a hundred years go by.” เป็นการค้นพบที่จะนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงมากมาย และเราอยู่ท่ามกลางการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ที่คนทั่วไปจะไม่เข้าใจลึกซึ้งจนกว่าอีกร้อยปีผ่านไป

Views : 30
Please follow and like us: