ทีมวิทยากร IL จัด Workshop “สื่อปฐมวัยสร้างสรรค์ Building the Number Sense” ในนิทรรศการสื่อการสอนใหม่ “เวิลด์ไดแด็ค เอเชีย 2019”

อบรม/บริการวิชาการ

ทีมวิทยากรสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย อ. ดร.ปรเมศวร์ เหล่าสินชัย และ คุณวีณา เนาวประทีป จัดกิจกรรมแบบ Workshop ในหัวข้อ “สื่อปฐมวัยสร้างสรรค์ Building the Number Sense” วันที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม Amber 4 ในงานนิทรรศการสื่อการสอนใหม่ “เวิลด์ไดแด็ค เอเชีย 2019” ที่จัดขึ้นเพื่อร่วมยกระดับการศึกษาระดับอาเซียน โดยมีการแสดงเทคโนโลยี อุปกรณ์ และนวัตกรรมสื่อการศึกษาจากนานาประเทศ ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

Views : 30
Please follow and like us: