ก่อนที่จะศึกษาเกี่ยวกับฮอร์โมน ท่านทราบหรือไม่ว่า
 

- ฮอร์โมนคืออะไร

- ฮอร์โมนทำงานอย่างไร

- ต่อมไร้ท่อและต่อมมีท่อแตกต่างกันอย่างไร

- ฮอร์โมนต่างๆ ในร่างกายมีส่วนประกอบทางเคมีอย่างไร

- การควบคุมการทำงานและการออกฤทธิ์ของฮอร์โมนทำอย่างไร

 

ตอนนี้มีคนนำฮอร์โมนมาใช้ประโยชน์มากมาย เช่น ทำให้ไม่แก่ ทำให้ร่างกายแข็งแรง ใช้ในการรักษาโรค แต่เอ...เรารู้จักฮอร์โมนกันดีหรือยัง

 ฮอร์โมน (hormone) คือ สารเคมีที่ทำหน้าที่ส่งข้อมูลข่าวสารที่สร้างขึ้น จากกลุ่มเซลล์ในต่อมไร้ท่อ (endocrine gland) แล้วส่งไปตามกระแสเลือด ไปยังส่วนต่างๆของร่างกาย เพื่อกระตุ้น หรือยับยั้งกระบวนการต่างๆ ในเซลล์ หรืออวัยวะเป้าหมาย (target cell หรือ target organ) ทำหน้าที่ควบคุมกระบวนการต่างๆ ในร่างกายหลายอย่างเช่น ช่วยในการเจริญเติบโต ช่วยให้มนุษย์สามารถสืบพันธุ์ มีลูกหลาน เป็นต้น

ผลของฮอร์โมนทำให้คนเราสามารถปรับตัวต่อความตื่นเต้น ภาวะเครียด คนเจริญเติบโตขึ้นเป็นหนุ่ม-สาว หนวดยาวขึ้น

 ฮอร์โมนที่สร้างขึ้นจะถูกปล่อยเข้ากระแสเลือดเพื่อไปมีผลต่ออวัยวะเป้าหมาย ซึ่งอาจอยู่ไกลจาก แหล่งผลิตมาก ตัวอย่าง เช่นการทำงานของฮอร์โมน เอฟ เอส เอช(FSH : follicle stimulating hormone) ซึ่งผลิตจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าแต่ไปมีผลต่อการทำงานของรังไข่ ที่อยู่ไกลจาก ต่อมใต้สมอง

           เซลล์ที่ผลิตฮอร์โมนจะมีเส้นเลือดมาเลี้ยงเป็นจำนวนมาก

การทำงานของฮอร์โมน เมื่อผลิตจากต่อมไร้ท่อ จะไหลเวียนไปตามกระแสเลือด ไปที่อวัยวะเป้าหมายที่มีตัวรับสัญญาณของฮอร์โมนนั้นอยู่ ซึ่งอาจอยู่ใกล้หรือไกลจากต่อมไร้ท่อนั้นๆ

 


              ฮอร์โมน เอฟ เอส เอช(FSH : follicle stimulating hormone) ซึ่งผลิตจาก ต่อมใต้สมองส่วนหน้า แต่ไปมีผลต่อการทำงานของรังไข่ ที่อยู่ไกลจากต่อมใต้สมอง

 - ประวัติการค้นพบฮอร์โมน

- ทราบได้อย่างไรว่ามีฮอร์โมนในร่างกายและกระแสเลือด

- การทำงานของระบบประสาทและการทำงานของระบบต่อมไร้ท่อ
        เหมือนหรือต่างกันอย่างไร

- ต่อมมีท่อและต่อมไร้ท่อต่างกันอย่างไร