โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ คิดโค้ด (Kid Code) 6 ตุลาคม 2562

shortcourse อบรม/บริการวิชาการ

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “คิดโค้ด: การเรียนรู้โค้ดดิ้งโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา” (Kid Code: Unplugged Coding For Primary Students) โดยมี ผศ. ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กล่าวต้อนรับเด็ก ๆ และเปิดโครงการ จากนั้นทีมวิทยากร นำโดย อ. ดร.ปรเมศวร์ เหล่าสินชัย (ลุงปอ) ผศ. ดร.น้ำค้าง ศรีวัฒนาโรทัย (พี่โน้ต) และ อ. ดร.พัชรพรรณ ศิริวัฒน์ (พี่ปู) พาเด็ก ๆ เรียนรู้โค้ดดิ้งผ่านการประสบการณ์ตรงด้วยการเล่นเกม และกิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้ตัวละครหรือการ์ตูนที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคุ้นเคย เช่น โปเกมอน เพื่อสร้างความรู้เบื้องต้นในการเขียน Code ที่สามารถนำไปต่อยอดการเรียนรู้ในขั้นสูงต่อไป กิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันที่ 6 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 109 ชั้น 1 อาคารปัญญาพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Views : 137
Please follow and like us: