เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ม.1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 23 พฤศจิกายน 2563

อบรม/บริการวิชาการ

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี กล่าวเปิดโครงการโดย ผศ. ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

กิจกรรมแรกน้องๆ จะได้เรียนรู้การควบคุมมือกลให้สามารถจับสิ่งของได้หลายแบบ กับกิจกรรมที่มีชื่อว่า “Robotic hand (STEM)” โดย อาจารย์ ดร.พัชรพรรณ ศิริวัฒน์ ตามด้วยกิจกรรมที่น้องๆ จะช่วยกันออกแบบสิ่งก่อสร้างที่สามารถทนต่อภัยธรรมชาติ อย่างวาตภัยได้ด้วยกระดาษเท่านั้น แต่ต้องมีความแข็งแรง และสวยงามอีกด้วย กับกิจกรรม “STEM Building challenge” โดยคุณพงษ์ผไท กิจรุ่งโรจนาพร และกิจกรรมสุดท้าย น้องๆจะได้เรียนรู้การประยุกต์ความรู้เรื่องแรง การเคลื่อนที่ พลังงานจลน์ พลังงานศักย์ เพื่อนำไปใช้ในการสร้างโรลเลอร์โคสเตอร์ กับกิจกรรม “Roller Coaster” โดย ผศ. ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค์

.

ภาพเพิ่มเติม: https://photos.app.goo.gl/Ec8RJ2uZKrBq44VK9

Views : 26
Please follow and like us: