วิทยากรในการอบรม หัวข้อ “เทคนิคการสร้าง Application ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน” 14 พ.ค. 62

อบรม/บริการวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำค้าง ศรีวัฒนาโรทัย อาจารย์ประจำสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้รับเชิญจาก โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ เพื่อเป็นวิทยากรในการอบรม หัวข้อ “เทคนิคการสร้าง Application ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน” เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์

 

Views : 35
Please follow and like us: