กิจกรรมออกกำลังกายด้วยโยคะ 24 กรกฏาคม 2562

ข่าวกิจกรรม

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการสานพลังสร้างสุขภาวะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเห็นความสำคัญของการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ สนใจการสร้างสุขภาวะให้เกิดมีขึ้นในตนเอง ได้จัดกิจกรรม ใน Class : Yoga for Office Syndrome โดยมี​ ​ผศ.ดร.วัจนันท์​ มัตติทานนท์​ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มาเป็นวิทยากรให้ เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2562
ณ ห้อง IL5 อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

Views : 127 views