เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 3 เมษายน 2566

ข่าวกิจกรรม

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้แทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2566 ณ วังสระปทุม แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร วันที่ 3 เมษายน 2566
https://www.youtube.com/watch?v=9rwBidvoHMY
ข่าวในพระราชสํานัก | 3 เม.ย. 66 | FULL | TOP NEWS

Views : 22 views