พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายราชสดุดี งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566

ข่าวกิจกรรม

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล นำทีมโดย รศ. ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ พร้อมด้วยทีมบริหาร คณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายราชสดุดี งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Views : 17 views