ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก 24 กันยายน 2566

ข่าวกิจกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล และบุคลากรสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล และชมนิทรรศการ “สีสันอัตลักษณ์แห่งองค์กรในมหาวิทยาลัยมหิดล : Color Palettes of Mahidol U.” เปิดงานโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2566 ณ ลานพระราชนุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Views : 15 views