สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้เป็นเจ้าภาพพิธีทำบุญเดือนเกิด ประจำปี พ.ศ. 2567 วันที่ 26 มกราคม 2567

ข่าวกิจกรรม

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้เป็นเจ้าภาพพิธีทำบุญเดือนเกิด ประจำปี พ.ศ. 2567 ประธานในพิธี รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล และบุคลากร ร่วมทำบุญถวายสังฆทาน ดอกไม้ ธูปเทียน และปัจจัยถวายพระสงฆ์ จำนวน 5 รูป พร้อมเงินทำบุญส่วนกลางเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานทำบุญเดือนเกิด และถวายเป็นค่าภัตตาหารแด่พระนักศึกษา วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 ณ วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Views : 21 views