สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ เรื่อง “อยู่อย่างไรในสถานกาณ์โควิด-19 ธรรมาภิบาลเรื่องความเสมอภาคการรับสวัสดิการกับการรับวัคซีน”

อบรม/บริการวิชาการ

รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ ในรายการธรรมาภิบาล ของสถานีโทรทัศน์ช่อง 13 สยามไท สถานีข่าว ในเรื่อง “อยู่อย่างไรในสถานกาณ์โควิด-19 ธรรมาภิบาลเรื่องความเสมอภาคการรับสวัสดิการกับการรับวัคซีน” นาทีที่ 15.12-32.20

https://m.facebook.com/13siamthai/#!/story.php?story_fbid=1016122582213035&id=185433934928271&__tn__=%2As%2As-R

Views : 51 views