กิจกรรม“สืบสานตำนานสงกรานต์ไทย สู่ยุค AI รับปีใหม่ไทย 2567” วันที่ 11 เมษายน 2567

ข่าวกิจกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นประธานกล่าวเปิดงานกิจกรรม “สืบสานตำนานสงกรานต์ไทย สู่ยุค AI รับปีใหม่ไทย 2567” โดยในโครงการนี้มีกิจกรรมการสรงน้ำพระ และการประกวดภาพ AI เทพี&เทพบุตรสงกรานต์ ผ่าน Facebook สถาบัน ระหว่างวันที่ 9-10 เม.ย. 67 และวันที่ 11 เม.ย.67 มีการประกาศรางวัลผู้ได้รับการกด like&share ในกิจกรรมประกวดภาพ AI เทพี&เทพบุตรสงกรานต์ จากนั้นร่วมกันสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้อำนวยการ และอาจารย์ของสถาบัน พร้อมทั้งร่วมกันรับประทานอาหารว่าง และถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน ณ ห้องประชุม 109 อาคารปัญญาพิพัฒน์

Views : 20 views