เฝ้าทูลละอองพระบาทในการเสด็จ ฯ ไปทรงสวมยอดพระเกศพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ ทรงยกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือหอพระพุทธมหาสิริพัรนพัฒน์ และทรงเปิดหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์ วันที่ 19 เมษายน 2567

ข่าวกิจกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เฝ้าทูลละอองสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงสวมยอดพระเกศพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ ทรงยกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์ และทรงเปิดหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์ ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา วันที่ 19 เมษายน 2567

ขอบคุณภาพข่าว: https://mahidol.ac.th/th/2024/mahidol-buddha-65thanniversary/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR25NkvwMTJOGZRmd_Of7oVch7qcYoMaegpGVec5uhV7M361Za9ZLtqYSiw_aem_AQALLGGB0dfxengHDkttVIDwtOrU0rtbrl3hvFqXcqHehxw7LTnD4TCxSY1aMppRA78wEldo87iAC5fmQS2B-TpY

Views : 12 views