พิธีเปิดกีฬาบุคลากร ม.มหิดล 8 มีนาคม 2562

ข่าวกิจกรรม

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2562 “มหิดลเกมส์” (มหิดลเกมส์ “Golden Jubilee ฉลอง 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล”) โดยร่วมในขบวนพาเหรดเคลื่อนเข้าสู่สนามฟุตบอล 1 ร้องเพลงชาติไทย เพลงเทิดพระนาม และเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้น รศ. ดร. นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย และผู้บริหารแต่ละส่วนงาน แบ่งปันอุปกรณ์กีฬา เพื่อนำไปบริจาคให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนต่อไป ประธานในพิธีจุดไฟกระถางคบเพลิงกีฬาบุคลากร ด้วยการใช้พลังงานในการปั่นจักรยาน เป็นสัญลักษณ์แห่งการเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรอย่างเป็นทางการ ณ สนามกีฬาฟุตบอล 1 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562

 

Views : 62
Please follow and like us: