ศิษย์เก่าสถาบันนวัตกรรมฯ รับรางวัล 50 ศิษย์เก่าดีเด่น 50 ปีวันพระราชทานนาม

ข่าวกิจกรรม

ศิษย์เก่าสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักโครงการพิเศษ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เข้ารับรางวัล 50 ศิษย์เก่าดีเด่น  50 ปีวันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล จาก ศ. เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ นายกสภามหาวิทยาลัย ในงาน MU Blue Night คืนสู่เหย้าเรามหิดล ครั้งที่ 6 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร สถาบันนวัตกรรมฯ ร่วมแสดงความยินดี และร่วมกิจกรรมในงาน ณ ลานด้านหน้ามหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562

Views : 30
Please follow and like us: