สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ “MAHIDOL R-I-S-E NOW” 23-24 สิงหาคม 2562

ข่าวกิจกรรม

อาจารย์และนักศึกษา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ร่วมแสดงโปสเตอร์ผลงานด้านวิจัยและนวัตกรรมที่มีความโดดเด่นในงาน MAHIDOL R-I-S-E NOW ภายใต้ผลงาน “แบบจำลองสำหรับการฝึกปฏิบัติการใส่ท่อระบายในช่องอก” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนียา รัตนฤาทัย นพรัตน์แจ่มจำรัส และคณะ และผลงาน “ซิลิกาแอโรเจลและเทคโนโลยีการผลิต” โดย อาจารย์ ดร.สุพรรณ ยอดยิ่งยง งานนี้จัดโดยสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Views : 48
Please follow and like us: