โครงการพัฒนาศักยภาพครูต้นแบบ (Master Teacher) วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2562

อบรม/บริการวิชาการ

คณาจารย์สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา ร่วมกับ บริษัทอักษรเอ็ดดูเคชั่น จัดอบรมครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษา โดยในงานนี้ครูต้นแบบได้ฝึกปฏิบัติการเขียนโค้ดผ่าน Code.org รวมถึงการเขียนโปรแกรมบังคับรถสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ในวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมทวีวัฒนา ศูนย์ฝึกปฏิบัติการ โรงแรมศาลายาพาวิลเลี่ยน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม

 

Views : 69
Please follow and like us: