ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนกับประเทศญี่ปุ่น 21-22 และ 25 กุมภาพันธ์ 2562

ข่าวกิจกรรม

ผศ. ดร.ทัศนียา รัตนฤาทัย นพรัตน์แจ่มจำรัส และ ผศ. ดร.สุชัย นพรัตน์แจ่มจำรัส เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนกับประเทศญี่ปุ่นและเข้าร่วมนิทรรศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยในงานนี้ ผศ. ดร.สุชัย นพรัตน์แจ่มจำรัส รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาและเครือข่าย สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ รับหน้าที่เป็นผู้แปลภาษาให้กับวิทยากรชาวญี่ปุ่น กิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 และ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

Views : 32
Please follow and like us: