ร่วมงาน “ครบรอบ 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล” 1 มีนาคม 2562

ข่าวกิจกรรม

คณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ นำโดย รศ. ดร. นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักกาะฯ ณ บริเวณห้องโถง และพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนก เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันอันสำคัญยิ่งของมหาวิทยาลัยมหิดล ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 ณ ห้องบรรยายศาสตราจารย์นายแพทย์ชัชวาลย์ โอสถานนท์ ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Views : 33
Please follow and like us:
Tweet 20