จุลสารนวัตกรรม ฉบับที่ 61 – สาระน่ารู้ 3

Newsletters

อยู่ใกล้บัณฑิตกันเถอะ

ดร.มนัสวี ศรีนนท์


        มีหลายคนถามมาทางเฟส เพราะเห็นผู้เขียนโพสเกี่ยวกับแนวคิดหรือปรัชญาชีวิตมาเป็นระยะหนึ่งแล้ว ที่จริงไม่อยากจะบอกว่าช่วงหลังๆ รู้สึกว่าตนเองหันมาให้ความสนใจเรื่องความจริงของชีวิตและการทำงานมากขึ้นกว่าเดิม ขณะเดียวกัน ตนเองก็เริ่มหันมาตั้งคำถามกับตัวเองและคนอื่นๆ ว่า “ใครกันแน่ที่เป็นบัณฑิต” โดยต้องเป็นบัณฑิตที่ถูกต้องตามหลักการในทางโลกและทางธรรม ซึ่งเมื่อตัวเองตั้งคำถามแล้วก็เลยพยายามหาคำตอบจากแหล่งต่าง ๆ เองก่อน พร้อมทั้งถามครูบาอาจารย์ที่เคยสอนมาในช่วงไปเรียนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ทั้งนี้ ท่านเหล่านั้นก็ให้ตอบมาตามที่ผู้เขียนพอสรุปใจความได้ดังนี้
“คนที่เป็นบัณฑิตนั้น ต้องเป็นคนที่คิดดี พูดดี และทำดี โดยพฤติกรรมการทำดีทั้งสามด้านดังกล่าวนี้จะต้องไม่ใช่การเสแสร้งหรือมีเงื่อนไขให้ต้องทำ แต่ต้องทำบนพื้นฐานที่มีเหตุผลในพฤติกรรมเป็นหลัก เรียกง่าย ๆ ว่าต้องมีเหตุผลทุกครั้ง อีกประการหนึ่ง ท่านกล่าวว่าเป็นการยากที่จะได้อยู่ใกล้กับบัณฑิต เพราะคนที่เป็นบัณฑิตนั้นต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ ส่วนถ้าไม่มีเวลาพิสูจน์ ตัวเราก็ต้องใช้ปัญญาที่มีอยู่ประเมินเอาเอง ถ้าประเมินผิดพลาดก็ไม่ต้องโทษตัวเอง แต่ควรหันกลับมาตั้งหลักให้ตัวเองใหม่ โดยต้องอยู่ให้ไกลจากคนที่ไม่ใช่บัณฑิตนั่นเอง ดังนั้น การได้อยู่ใกล้บัณฑิตจึงถือว่าเป็นโชคของคนที่อยู่ใกล้ นัยเดียวกัน การได้อยู่ไกลคนที่ไม่ใช่บัณฑิตหรือคนพาลก็ถือว่าเป็นโชคอีกชั้นหนึ่งด้วยเหมือนกัน”
สรุปแล้ว การได้เจอบัณฑิตนี้นับว่าเป็นโชคดีมาก เรื่องดังกล่าวนี้ ผู้เขียนโชคดีที่มีครูบาอาจารย์สอนให้ไปอ่านหนังสือมงคลชีวิต 38 ประการ โดยประการแรก ๆ ในหนังสือได้ระบุถึงการอยู่ใกล้กับบัณฑิตและการอยู่ให้ไกลจากคนพาลนั้นเป็นเรื่องแรก ๆ ที่จะทำให้ชีวิต การงาน ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ ก้าวหน้า ในที่นี้ จึงอยากชวนผู้อ่านได้ช่วยกันหันมาค้นหาบัณฑิตแล้วคบกันบัณฑิตกันดีกว่า เพราะเมื่อได้เจอบัณฑิตเหมือนได้เจอขุมทรัพย์จนกลายเป็นเศรษฐีได้เลย เหมือนเรื่องเล่าในหนังสือที่ยกตัวอย่างนกแขกเต้าสองตัว ตัวหนึ่งอยู่กับฤาษี อีกตัวอยู่กับโจร ท้ายที่สุด นกทั้งสองตัวนี้ ทั้งที่จริงเป็นพี่น้องกัน แต่ทั้งสองตัวได้อยู่กับคนที่มีวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน เรียกว่าอยู่กับโจร นกก็เลยพลอยเป็นนกโจร อีกตัวอยู่กับฤาษีก็เลยกลายเป็นนกฤาษี ฉะนั้น ท่านผู้อ่านคงพอเดาเอาได้ว่า นกตัวไหนจะคิดดี พูดดี และทำดี แน่นอนทีเดียว นกที่อยู่กับโจรคงต้องทำแบบโจรอย่างมิต้องสงสัย นี่กระมังที่พระท่านมักเทศน์ให้ฟังอยู่เสมอว่า “คบคนเช่นไร ก็เป็นคนเช่นนั้น”

ภาพจาก : https://th.wikipedia.org/wiki/
ภาพจาก : https://th.wikipedia.org/wiki/

เนื้อหานี้มีประโยชน์กับท่านหรือไม่ โปรดให้คะแนน

น้อยที่สุดน้อยมากมากที่สุด (No Ratings Yet)
Loading…
Views : 46 views