จุลสารนวัตกรรม ฉบับที่ 63 – EDITOR’S NOTE

Newsletters

EDITOR’S NOTE

        สวัสดีครับ ช่วงนี้สถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ในประเทศต่าง ๆ ได้เกิดระลอก 4 ในขณะที่ประเทศไทยยังไม่เกิดขึ้น และสถานการณ์การระบาดยังค่อนข้างคงที่ซึ่งเป็นข่าวที่น่ายินดีในระดับหนึ่ง คาดว่าน่าจะประคับประคองให้สถานการณ์ดีขึ้นในราว 2-3 เดือนข้างนี้ครับ ในจุลสารนวัตกรรมฉบับที่ 63 นี้ ท่านจะได้พบกับ คอลัมน์ศึกษาปริทัศน์เกี่ยวกับเทคโนโลยีกับการตัดสินพฤติกรรม เป็นที่น่าสนใจว่าปัจจุบันสังคมตัดสินพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นความคิด การพูดหรือการแสดงออก จากการใช้เทคโนโลยีและสื่อสังคมมีความเหมาะสมหรือไม่ ข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะกล่าวถึง “ประสบการณ์อภิปัญญาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากการเรียนรู้ด้วยกล่องการเรียนรู้ประสบการณ์อภิปัญญา เรื่อง สมดุลต่อการหมุน” อีกเรื่องหนึ่งคือ “การพัฒนาแบบวัดแนวความคิดเรื่อง กระแส ความต้านทานและกำลังไฟฟ้า (CRPCT) สำหรับนักเรียนไทยโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์”
        สำหรับนวัตกรรมจากสถาบันฯ เรานำเสนอเรื่อง การใช้เกมที่บูรณาการสื่อความเป็นจริงเสริมเพื่อส่งเสริมเรียนรู้เรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ซึ่งผลงานวิจัยนี้สามารถช่วยให้การเรียนรู้เรื่องมีความตื่นตาตื่นใจกว่าเรียนในห้องเรียนที่โรงเรียนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกเรื่องหนึ่งคือ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายที่ปรับเหมาะต่อผู้เรียนรายบุคคลด้วยวิธีการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนา ซึ่งเป็นงานวิจัยที่แสดงให้เห็นถึง personalized e-learning ที่มีประสิทธิภาพ
        ในสาระน่ารู้ ท่านจะได้พบกับ (1) กำลังใจต้านภัยโควิด (2) SciVal ใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์ ตอนที่ 3 (3) สมุนไพรไทย ในภาวการณ์ระบาดของโควิด-19 ฟ้าทะลายโจร พลูคาว และกระชายขาว (4) แอร์เก่าอย่าเพิ่งทิ้ง (5) บอร์ดเกมกับการเรียนรู้ในช่วงยุคโควิด-19 และ (6) รั้วกินได้ยุค WFH
        นอกจากนี้ สถาบันฯ ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ดังจะเห็นได้จากภาพข่าวต่าง ๆ ท้ายสุดคือ สถาบันฯ จะจัด IL-Short course แบบออนไลน์หลายหลักสูตร ซึ่งได้รับความนิยมมาก และจะจัดการอบรมแบบเผชิญหน้า 2 หลักสูตร ได้แก่ เรื่อง “Brain-Based Learning” การจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสมอง รุ่นที่ 5 ซึ่งเลื่อนวันอบรมเป็นวันที่ 27-28 กันยายน 2564 และ เรื่อง “สอนเป็นจีเนียสอย่างดาวินชี” ในวันที่ 23-25 สิงหาคม 2564 ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ล่าสุดสำหรับครูอาจารย์และคุณพ่อคุณแม่ที่อยากสอนลูก(ศิษย์)ให้เป็นอัจฉริยะ สำหรับท่านผู้สนใจ สามารถติดตามได้ที่ เว็บไซต์สถาบันฯ https://il.mahidol.ac.th สวัสดีครับ

เนื้อหานี้มีประโยชน์กับท่านหรือไม่ โปรดให้คะแนน

น้อยที่สุดน้อยมากมากที่สุด (No Ratings Yet)
Loading…
Views : 4 views