จุลสารนวัตกรรม ฉบับที่ 63 – สาระน่ารู้

Newsletters

สมุนไพรไทย ในภาวะการระบาดของ COVID19 ฟ้าทะลายโจร พลูคาว และกระชายขาว

เรื่องโดย
วรนาฏ คงตระกูล

         การระบาดของ COVID19 ในปี 2564 เมื่อเทียบกับ ปี 2563 นับว่ามีการทวีความรุนแรงขึ้น ทั้งระบาดในวงกว้าง พบเชื้อในหลากหลายสายพันธุ์ ที่สามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งปัจจุบันมีการระดมฉีดวัคซีนให้มากที่สุดเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่เพื่อลดอัตราการแพร่ของเชื้อและสามารถบริหารจัดการในมาตรการ การรองรับผู้ติดเชื้อและเข้ารับการรักษาผู้ป่วยที่เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างทวีคูณ ในฐานะของประชาชนทั่วไป นอกจากเราจะเข้ารับการฉีดวัคซีน และรักษาระยะห่าง รวมถึงปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันตัวเองและคนรอบข้าง อย่างไรก็ตาม บางพื้นที่ มีการระบาดอย่างหนัก หรือห่างไกลระบบสาธารณสุขนั้น อาจมีช่วงเวลาในการรอรับการรักษา การแพทย์ทางเลือกสำหรับบางคนอาจจะใช้ประโยชน์ในการบรรเทาอาการข้างเคียงเช่นการอักเสบของทางเดินหายใจ การไอ การขับเสมหะ แก้เจ็บคอ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ สมุนไพรใกล้ตัวที่แพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือกใช้รักษาอาการไข้หวัด โรคระบบทางเดินหายใจมีหลายชนิดเช่น

ฟ้าทะลายโจร ชื่อวิทยาศาสตร์ Andrographis paniculata
        ใบฟ้าทะลายโจร มีสาร Andrographolide ออกฤทธิ์บรรเทาอาการ ไข้หวัด ไอ เจ็บคอ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ต่อมทอนซิล หลอดลมอักเสบ ขับเสมหะ รักษาโรคผิวหนัง ฝี ติดเชื้อในทางเดินหายใจ ติดเชื้อในทางเดินอาหาร ฟ้าทะลายโจรสามารถรับประทานใบสด หรือนำใบสด ใบแห้งมาต้มเป็นชาดื่ม แต่มีรสขมจึงทำให้มีการผลิตในหลายรูปแบบ ผลิตภัณฑ์ ฟ้าทะลายโจร มีทั้งแบบผงอัดเม็ด ผงบรรจุแคปซูล สารสกัด ซึ่งล่าสุด ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 4 มิ.ย.2564 ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เพื่อให้การขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพรในระบบบริการสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม ประกาศ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2564 เพิ่มฟ้าทะลายโจร ในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร พ.ศ.2564 รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้
        1.ยาสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร รูปแบบยา ยาแคปซูล (Capsule) ยาเม็ด (Tablet)
        2.ยาจากผงฟ้าทะลายโจร รูปแบบยา ยาแคปซูล (Capsule) ยาเม็ด (Tablet)
เงื่อนไข 1. ใช้กับผู้ป่วยโรคโควิด 19 ที่มีความรุนแรงน้อย เพื่อลดการเกิดโรคที่รุนแรง 2. เฉพาะผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่มีการควบคุมปริมาณ andrographolide 3. รับประทานในขนาดยาที่มีปริมาณ andrographolide 180 มิลลิกรัม ต่อวัน โดยแบ่งให้วันละ 3 ครั้ง 4. ใช้ได้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 5. มีการติดตามประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยหลังการใช้อย่างเป็น ระบบ
https://www.thansettakij.com/content/covid_19/482794
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/120/T_0046.PDF

พลูคาวหรือคาวทอง ชื่อวิทยาศาสตร์ Houttuynia cordata
        เป็นสมุนไพรพื้นบ้าน พลูคาวประกอบด้วยสารออกฤทธิ์ กลุ่มต่างๆ
ส่วนต้น และราก ต้านการอักเสบ (anti-inflammatory) ของเซลล์ต่าง ๆ ภายในร่างกาย, ต้านเชื้อแบคทีเรีย (antibacterial) และ ต้านเชื้อไวรัส (antiviral activities) สามารถนำมารักษาปอดอักเสบ หลอดลมอักเสบ ไอ พบสารกลุ่ม essential oil ออกฤทธิ์ ต้านการ
ส่วนดอกและใบ พบสารกลุ่ม flavonoid ประกอบด้วย Quercirin, Isoquercitrin, quercetin, reynoutrin และ hyperin มีฤทธิ์การทำงานหลักด้านการต้านมะเร็ง (antineoplastic), ต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant), ต้านการอักเสบ (anti-inflammatory) การอักเสบของผิวหนัง และ ต้านการกลายพันธุ์ของเซลล์ในร่างกาย (antimutagenic)
ในประเทศจีนมีการใช้พลูคาวเป็นส่วนผสมตำรับยาต้าน Influenza virus เป็นส่วนผสมในตำรับยาลดไข้ รักษาโรคหลอดลมอักเสบ เป็นส่วนประกอบในตำรับยาใช้รักษาการติดเชื้อหวัด ไข้หวัดใหญ่และการติดเชื้อทางเดินหายใจ เป็นส่วนผสมในตำรับยาที่ใช้ทารักษาโรคหวัด ไข้หวัดใหญ่ คางทูม ต่อมทอนซิลอักเสบ และปอดอักเสบในเด็กสามารถนำมาพัฒนาเป็นยาต้านไวรัสของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 หรือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1ได้ จึงมีผู้ศึกษาการต้านเชื้อไวรัสชนิดอื่น ๆ ปัจจุบัน แพร่หลายในรูป ผง เม็ดแคปซูล สารสกัดและสารสกัดเข้มข้น โดยสรรพคุณที่อ้างถึง นอกจากการต้านเชื้อในโรคทางเดินหายใจแล้ว ยังกล่าวถึงการต้านอนุมูลอิสระ และการกลายพันธุ์ ทำให้ผู้ที่รักสุขภาพนิยมบริโภคเพื่อป้องกันโรคมะเร็ง นอกจากนี้ยังใช้เพื่อความงาม การบำรุงผิวพรรณเนื่องจากลดการอักเสบของผิวหนัง
ที่มา https://th.wikipedia.org/wiki/คาวทอง

กระชายขาว ชื่อวิทยาศาสตร์ Boesenbergia rotunda (L) Mansf.
        จัดอยู่ในวงศ์ขิง Zingiberaceae ในส่วนของต้นและรากกระชายขาว ประกอบด้วยสาร Alpinetin,Pinocembrin,Cardamonin,Boesenbergin และ Pinostrobin นำมันหอมระเหย และ Chavicinic acid
https://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/herbs_07_1.htm
กระชายขาว มีฤทธิ์ต้านไวรัส หากใช้สารสกัดจากรากกระชายขาวทำให้ไวรัสไม่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว https://www.dmh.go.th
นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาวิจัยสารสกัดกระชายขาวเพื่อใช้เป็นยาสำหรับโรค COVID-19 โครงการวิจัยต้านเชื้อไวรัสโคโรนา จากสมุนไพรไทย เป็นความร่วมมือระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS ขณะนี้งานวิจัยกระชายขาวพบว่าสารสกัดกระชายขาวมีฤทธิ์ต้าน COVID-19 ในหลอดทดลอง ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการวิจัยในคน ซึ่งต้องใช้เวลาศึกษาอีกระยะหนึ่ง
https://www.rama.mahidol.ac.th/ramaclinic/article/09sep2020-1522
        ปัจจุบันทำให้มีผลิตภัณฑ์ในรูปน้ำกระชายขาว สารสกัดกระชายขาวเข้มข้น ผงกระชายขาวที่บรรจุในรูปแคปซูลวางขายกันอย่างมากในท้องตลาด ซึ่งความเข้มข้นในการวิจัยนั้น ศึกษาในรูปสารสกัด ซึ่งปริมาณการใช้ ระดับรักษาโรคหรือต้านเชื้อยังอยู่ในระหว่างการวิจัย ซึ่งอาจจะเข้มข้นมากกว่าในผลิตภัณฑ์ หลายเท่า รวมถึงส่วนที่นำมาสกัด สายพันธ์ และการเจริญเติบโตของกระชายขาวจากแหล่งต่าง ๆ อาจต้องศึกษาในวงกว้างว่ามีปริมาณใกล้เคียงกันหรือไม่ หากผู้บริโภคสนใจบริโภคผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของกระชายขาวในลักษณะของสมุนไพรพื้นบ้านทั่วไป สามารถบริโภคได้ในผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการผลิตที่สะอาด ได้มาตรฐาน ซึ่งคุณสมบัติอื่น ๆ นอกจากต้านเชื้อได้แก่ ขับลม ท้องร่วง ท้องอืด กลิ่นหอม ทำให้น่าสนใจในด้านโภชนาการ เครื่องดื่มที่ผสมกระชายขาวสามารถผสมน้ำผัก ผลไม้อื่น ๆ ได้หลากหลาย รสชาติเป็นเอกลักษณ์ สดชื่น ใช้ดื่มเป็นเครื่องดื่มสำหรับคนรักสุขภาพได้

เนื้อหานี้มีประโยชน์กับท่านหรือไม่ โปรดให้คะแนน

น้อยที่สุดน้อยมากมากที่สุด (No Ratings Yet)
Loading…
Views : 84 views