พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ กับ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร วันที่ 4 ตุลาคม 2562

ทีมบริหารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ นำโดย รศ. ดร. นพ.ชัย […]

Continue Reading
พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาการศึกษา ระหว่างบริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) และสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาการศึกษา ระหว่างบริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) และสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

          สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล แล […]

Continue Reading