รศ. ดร. นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ได้รับรางวัล ศิริราชเชิดชูเกียรติ 20 สิงหาคม 2562

ข่าวกิจกรรม

รศ. ดร. นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เข้ารับรางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติ ในฐานะเป็นบุคลากรผู้สร้างชื่อเสียงแก่คณะ ประจำปี 2561 โดยรับมอบจาก ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร ชั้น 1 อาคารอาคารศรีสวรินทิรา ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562

Views : 191
Please follow and like us: