สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 16/2562

ข่าวกิจกรรม

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 16/2562 ในวันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นำโดย รศ. ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ผศ. ดร.ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และพนักงาน ให้การต้อนรับ คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและมอบของที่ระลึก ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Views : 37
Please follow and like us: