ผศ. ดร.น้ำค้าง ศรีวัฒนาโรทัย ร่วมเสวนาในหัวข้อ “การนำสื่อดิจิทัลมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน” 1 กันยายน 2562

ข่าวกิจกรรม

ผศ. ดร.น้ำค้าง ศรีวัฒนาโรทัย อาจารย์ประจำสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “การนำสื่อดิจิทัลมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน” พร้อมผู้เข้าร่วมเสวนาอีกสองท่าน ได้แก่ อาจารย์ผนวกเดช สุวรรณทัต นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และดร.กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 หัวข้อหลักของงานประชุมครั้งนี้คือ “การเตรียมความพร้อมเด็กในยุคดิจิทัลสู่ตลาดอาชีพ” ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ครั้งที่ 4 (ECAP) และงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การศึกษาภาคบังคับ (csEd) เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ

Views : 58
Please follow and like us: