ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 58 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะกายภาพบำบัด (โรงเรียนกายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 30 พฤษภาคม 2566

ข่าวกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมแสดงความยินดีและร่วมบริจาคเงินสมทบ กองทุนเพื่อการศึกษา ในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะกายภาพบำบัด (โรงเรียนกายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องศาสตราจารย์นายแพทย์เฟื่อง สัตย์สงวน ชั้น 3 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Views : 19 views