ร่วมงาน AUN-QA International Conference 2023 : AUN-QA Assessor’ General Assembly วันที่ 7 กันยายน 2566

ข่าวกิจกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญเข้าร่วมงาน AUN-QA International Conference 2023 : AUN-QA Assessor’ General Assembly วันที่ 7 กันยายน 2566 ที่โรงแรม Berkeley ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

Views : 11 views