สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้เป็นเจ้าภาพพิธีทำบุญเดือนเกิด ประจำปี พ.ศ. 2566 วันที่ 25 สิงหาคม 2566

ข่าวกิจกรรม

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้เป็นเจ้าภาพพิธีทำบุญเดือนเกิด ประจำปี พ.ศ. 2566 ประธานในพิธี รองศาสตราจารย์ ดร. นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล และบุคลากร ร่วมทำบุญถวายสังฆทาน ดอกไม้ ธูปเทียน และปัจจัยถวายพระสงฆ์ จำนวน 5 รูป พร้อมเงินทำบุญส่วนกลางเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานทำบุญเดือนเกิด และถวายเป็นค่าภัตตาหารแด่พระนักศึกษา วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 ณ วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Views : 48 views