โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม” โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2566

อบรม/บริการวิชาการ

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม” สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม 2108 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน และห้องประชุม 109 และ 118 อาคารปัญญาพิพัฒน์

วันศุกร์ที่ 10 พ.ย. 66 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุม 118 สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

พิธีเปิด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ โดยกิจกรรมวันนี้ในช่วงเช้ามี 2 กิจกรรม

โดยกิจกรรมที่ 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะฉัตร จิตรธรรม จัดกิจกรรม “สำรวจไอโอดีน” โดยแนะนำน้อง ๆให้รู้จักความสำคัญอันยิ่งใหญ่ของไอโอดีน ในระหว่างกิจกรรมนี้ นักเรียนจะได้สำรวจบทบาทที่สำคัญของไอโอดีนต่อสุขภาพของมนุษย์ พวกเขาจะได้รับความรู้อันมีค่าเกี่ยวกับผลของการขาดสารไอโอดีนและผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพต่างๆ เพื่อให้เข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้น นักเรียนจะได้รับชุดทดสอบเกลือเสริมไอโอดีนที่เรียกว่า I-Kit ซึ่งสามารถวิเคราะห์และกำหนดความเข้มข้นของไอโอเดตในตัวอย่างเกลือได้ ประสบการณ์ตรงนี้จะทำให้พวกเขาเข้าใจถึงความซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับการรักษาระดับไอโอดีนที่เหมาะสมในการผลิตเกลือ

กิจกรรมที่ 2 เป็นกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นเรียกว่า “เกม Mangrove Survival” ที่จะพาน้อง ๆ ผจญภัยในป่าชายเลนที่น่าหลงใหล! กิจกรรมนี้จะเป็นการเรียนรู้ที่ไม่ธรรมดา เพราะจะไม่ใช่การสอนในห้องเรียนแบบเดิม ๆ เราจะมาเรียนรู้ผ่านเกมกระดานแบบอินเทอร์แอคทีฟ โดยจะมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัชรี เกตุพิชัยณรงค์ และคุณอัจฉราพรรณ โพธิ์ทอง มาแนะนำ กิจกรรมนี้จะช่วยให้เราเริ่มต้นการเดินทางที่ไม่ธรรมดา เราจะได้สำรวจและเรียนรู้เกี่ยวกับโลกทางชีววิทยา และรู้จักความซับซ้อนของระบบนิเวศในป่าชายเลน เช่น ห่วงโซ่อาหาร สายใยอาหาร ความหลากหลายทางชีวภาพ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมนี้จะเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่น่าจดจำ

สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ห้องประชุม 2108 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

เปิดโครงการฯ และเป็นวิทยากรโดย คุณพงศ์ผไท กิจรุ่งโรจนาพร นักวิทยาศาสตร์ของสถาบันฯ

กิจกรรมที่ 1 คุณพงศ์ผไท กิจรุ่งโรจนาพร และคุณนำโชค ขุนหมื่นวงค์ จะพาน้อง ๆ เป็นนักสืบ ช่วยกันเก็บข้อมูลในสถานที่เกิดเหตุ เพื่อนำไปสู่การสืบหาคนร้ายให้เจอ โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้จากลักษณะของกรุ๊บเลือดต่าง ๆ กับกิจกรรมที่ชื่อว่า “สืบจากเลือด”

ตามด้วยกิจกรรมที่ 2 “Roller Coaster” ที่เป็นการประยุกต์ความรู้เรื่องแรง การเคลื่อนที่ พลังงานจลน์ พลังงานศักย์ เพื่อนำไปใช้ในการสร้างรถไฟเหาะ หรือโรลเลอร์โคสเตอร์ ตามโจทย์ที่ได้รับ มอบใบประกาศให้กับตัวแทนอาจารย์ และนักเรียน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำค้าง ศรีวัฒนาโรทัย

ช่วงบ่ายน้อง ๆ ไปเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ทำกิจกรรมยาดมสมุนไพรสูตรทำเอง และได้นั่งรถรางทัวร์ชมทัศนียภาพภายในอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

วันศุกร์ที่ 10 พ.ย. 66 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุม 118 สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

คุณอัจฉราพรรณ โพธิ์ทอง กับคุณจตุรงค์ พยอมแย้ม จะพาน้อง ๆ สนุกไปกับการประยุกต์ความรู้เรื่องแรง การเคลื่อนที่ พลังงานจลน์ พลังงานศักย์ เพื่อนำไปใช้ในการสร้างรถไฟเหาะ หรือโรลเลอร์โคสเตอร์ ตามโจทย์ที่ได้รับ” เตรียมพบกับประสบการณ์ที่ท้าทายและน่าตื่นเต้นที่เกิดจากการผสมผสานความรู้ทางวิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์! กิจกรรมนี้ น้อง ๆ จะได้สัมผัสความสนุกกับการสร้างสิ่งใหม่ ๆ และค้นพบความสามารถในการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน กิจกรรมนี้จะทำให้น้อง ๆ มีโอกาสที่จะพัฒนาทักษะและความคิดสร้างสรรค์ในระหว่างการทำสิ่งที่ชื่นชอบ! กับกิจกรรมชื่อว่า “Slider สไลด์ราง” และถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ห้องประชุม 109 อาคารปัญญาพิพัฒน์ จะเป็นกิจกรรม “earthquake” น้อง ๆ จะได้รับโจทย์ ที่ต้องช่วยกันระดมความคิด ร่วมกันวางแผน เพื่อนำมาสร้างสิ่งก่อสร้างจากอุปกรณ์ที่ได้รับ และสิ่งก่อสร้างนั้นต้องทนต่อแรงสั่นสะเทือนได้อีกด้วย จากนั้นต่อด้วยกิจกรรม “Wind Energy (STEM)” พี่แบงค์ กับพี่ตั้มจะพาน้องๆ เรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานลม โดยให้น้อง ๆ ช่วยกันออกแบบพัดลมจากอุปกรณ์ที่ได้รับตามจินตนาการของน้อง ๆ แล้วออกมานำเสนอผลงานของกลุ่มจากนั้นเป็นการมอบของที่ระลึกพร้อมกับเกียรติบัตรให้แก่น้อง ๆ และถ่ายภาพร่วมกัน

Views : 86 views