เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 7 พฤษภาคม 2567

ข่าวกิจกรรม

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเฝ้าฯ เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ วังสระปทุม แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร วันที่ 7 พฤษภาคม 2567

Views : 3 views