สักการะองค์พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ 26 พฤศจิกายน 2563

ข่าวกิจกรรม

บุคลากรสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ นำโดย รศ.ดร.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสถาบันฯ ร่วมถวายดอกไม้/มาลัย ในพิธีอัญเชิญองค์พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ แห่เวียนรอบมหาวิทยาลัยมหิดล และเข้าประดิษฐานภายในหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์ ณ บริเวณหน้าสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ด้านหน้าอาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Cr:คุณพัชรศิษฏ์ ปีเจริญ, ผศ.ดร.น้ำค้าง ศรีวัฒนาโรทัย,ดร.พัชรพรรณ ศิริวัฒน์, คุณอรวรรณ ดวงสีใส

Views : 56
Please follow and like us: