ผู้แทนสถาบันฯ เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาโครงการ Mahidol Student-Alumni stay connected 13-15 มิถุนายน 2562

ข่าวกิจกรรม

ผศ.ดร.ภิรมย์ เชนประโคน และคุณจตุรงค์ พยอมแย้ม ผู้แทนสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาโครงการ Mahidol Student-Alumni stay connected เพื่อปรับแผนและวางแนวทางการดำเนินงานด้านศิษย์สัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 13-15 มิถุนายน 2562 ณ เดอะรีเจ้นท์ชะอำบีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี จัดโดย กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

Views : 25
Please follow and like us: