จุลสารนวัตกรรม ฉบับที่ 56 – EDITOR’S NOTE

Newsletters

EDITOR’S NOTE

   สวัสดีครับ ในจุลสารนวัตกรรมฉบับส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ฉบับที่ 56 นี้ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้เข้าร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตร และร่วมเดินรณรงค์ในโครงการวันต่อต้านการทุจริตสากล ครับ ท่านจะได้อ่านเรื่องราวดี ๆ ที่เป็นความรู้ และประสบการณ์ของพวกเราที่ตั้งใจนำมาแบ่งปันกันอีกเช่นเคย เช่น อาจารย์ของเรา เล่าเรื่องความก้าวหน้าของ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ ณ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งวิชาวิทยาการคำนวณกำลังเป็นเอเจนด้าระดับชาติของวงการศึกษาไทย นักศึกษาของเรา บอกเล่าประสบการณ์อันน่าประทับใจในแดนอาทิตย์อุทัย เรื่อง ฟุกุโอกะ..ในระยะประชิด สำหรับศึกษาปริทัศน์ เป็นเรื่อง วิพากษ์การศึกษาไทยในปัจจุบัน จะเป็นต่างชาตินิยม หรือ ไทยนิยม คงต้องติดตามอ่านดูถึงจะทราบครับ และสาระน่ารู้ จะกล่าวถึง อะไรคือธรรมะ ซึ่งน่าสนใจมากครับ
สถาบันฯ จัดกิจกรรมบริการวิชาการจำนวนมาก เช่น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม” มีการจัดเวิร์คช็อปพิเศษ เรื่อง “Creating Games for Social Good and STEM Learning” โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารวิชาการสูงสุดของ Code.org จากประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นวิทยากรครับ
ท้ายสุดคือ สถาบันฯ ได้จัด IL-Short course เรื่อง “Brain-Based Learning – BBL” สำหรับท่านผู้สนใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสมอง มาสองรุ่นแล้ว ซึ่งพบว่ามีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมากและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมเป็นครู-อาจารย์ จากโรงเรียนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากทั่วประเทศ รวมทั้งผู้สนใจจากภาคเอกชนอีกด้วย สถาบันฯ จึงจัด BBL รุ่นที่ 3 ตามคำเรียกร้อง ซึ่งจะอบรมในวันที่ 28-29 มกราคม 2563 ที่โรงแรมศาลายาพาวิลเลี่ยน มหาวิทยาลัยมหิดลครับ ท่านผู้สนใจเกี่ยวกับ IL-Short course ของเรา สามารถติดตามได้ที่ เว็บไซต์สถาบันฯ https://il.mahidol.ac.th ครับ สวัสดีครับ

เนื้อหานี้มีประโยชน์กับท่านหรือไม่ โปรดให้คะแนน

น้อยที่สุดน้อยมากมากที่สุด (2 votes, average: 2.50 out of 4)
Loading…

Views : 30 views