จุลสารนวัตกรรม ฉบับที่ 56 – สาระน่ารู้

Newsletters

คอลัมน์สาระน่ารู้ เรื่อง อะไรคือ “ธรรมะ”

   ในโอกาสที่ท่านผู้อำนวยการอนุญาตให้ไปสอนที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) หรือเรียกกันว่ามหาวิทยาลัยสงฆ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่อยู่ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยมหิดลเลย ดังนั้น เนื้อหาสาระน่ารู้ในฉบับนี้ จึงอยากชวนทุกท่านมาเรียนรู้ศัพท์ทางพระพุทธศาสนาร่วมกัน 1 ศัพท์ คือ ศัพท์ว่า “ธรรมะ” สืบเนื่องจาก หลายคนมักจะเข้าใจว่า เรื่องธรรมะเป็นด้านบวกด้านเดียวหรือเป็นสิ่งที่ดีด้านเดียว แต่ตามหลักการในทางพระพุทธศาสนาที่ผู้เขียนไปสืบค้นมาแล้ว ได้พบว่า ธรรมะนี้มีทั้งที่เป็นกุศล (กุศลธรรม) และเป็นอกุศล (อกุศลธรรม) ตลอดทั้งที่ไม่ใช่กุศลและอกุศล (อัพยากตธรรม) ส่วนการรับรู้ของคนโดยทั่วไปที่ไม่ค่อยแก่วัดแก่วา ก็จะมองว่า ธรรมะคือสิ่งที่ดี ๆ เท่านั้น อย่างเช่น คนเรามักพูดติดปากกันว่า คนนี้มีธรรมะหรือคนนี้เป็นคนธัมมะธัมโม สรุปแล้ว ความเข้าใจของคนทั่วไปจึงยังไม่สอดคล้องกับหลักการที่คนในวงการทางพุทธศาสนาเข้าใจกัน เรียกว่าความเข้าใจของคนในวัดกับนอกวัดแทบจะไปคนทิศละทาง ฉะนั้น จึงอยากทุกท่านได้ร่วมด้วยช่วยกันศึกษาธรรมะในเชิงภาษาศาสตร์กันเยอะ ๆ เพราะธรรมะที่พูดกันอยู่นี้ หากไม่ได้เริ่มต้นทำความเข้าใจผ่านระบบภาษาศาสตร์ก่อน ก็อาจเป็นไปได้ว่า ความรู้ความเข้าใจธรรมะหรือหลักสอนในพระพุทธศาสนาก็อาจจะเป็นแค่เพียงความเข้าใจแบบปรัมปราเท่านั้น ซึ่งนับว่าห่างไกลจากพระคุณเจ้าหรือนักวิชาการด้านพุทธศาสนาอีกมาก

เรื่อง : ดร.มนัสวี ศรีนนท์

เนื้อหานี้มีประโยชน์กับท่านหรือไม่ โปรดให้คะแนน

น้อยที่สุดน้อยมากมากที่สุด (1 votes, average: 4.00 out of 4)
Loading…
Views : 107 views