จุลสารนวัตกรรม ฉบับที่ 56 – Social Activities

Newsletters

ร่วมเดินรณรงค์ในโครงการวันต่อต้านการทุจริตสากล 9 ธันวาคม

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. บุคลากรสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เข้าร่วมเดิน ขบวนรณรงค์ในโครงการวันต่อต้านการทุจริตสากล (MU International Anti-Corruption Day) เพื่อ แสดงออกถึงการให้ความสำคัญในการต่อต้านการ ทุจริตของมหาวิทยาลัย และส่งเสริมค่านิยมหลักของ มหาวิทยาลัยมหิดล “I Integrity มั่นคงยิ่งในคุณธรรม ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 รศ. ดร. นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมพิธีทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน 59 รูป เพื่อบำเพ็ญ กุศลถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม และน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ณ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

เนื้อหานี้มีประโยชน์กับท่านหรือไม่ โปรดให้คะแนน

น้อยที่สุดน้อยมากมากที่สุด (No Ratings Yet)
Loading…
Views : 22 views