จุลสารนวัตกรรม ฉบับที่ 60 – EDITOR’S NOTE

Newsletters

EDITOR’S NOTE

       สวัสดีครับ ขณะนี้เดือนมกราคม 2564 เป็นที่น่าจับตาและระมัดระวังเรื่องการปฏิบัติตัวแบบ new normal ให้ดีกรณีที่ประเทศไทยเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ระลอกใหม่ตั้งแต่หลังกลางเดือนธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ทั้งจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดระยอง และพื้นที่อีกหลายสิบจังหวัด ในขณะที่ทั่วโลกยังอยู่ในอาการที่ยังน่าวิตกอยู่ครับ ในจุลสารนวัตกรรมฉบับที่ 60 นี้ ท่านจะได้พบกับ คอลัมน์ศึกษาปริทัศน์เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาซึ่งครอบคลุมทั้งด้านเนื้อหา การให้คำปรึกษา และเทคโนโลยี ซึ่งทวีความสำคัญมากขึ้นทุกวันโดยเฉพาะในสถานการณ์ COVID-19 ขณะนี้เป็นเวลา 1 ปีเศษแล้ว ทางด้านข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา จะได้ทราบเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการห้องเรียนวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 4.0 อย่างยั่งยืน ทางด้านนวัตกรรมจากสถาบัน จะกล่าวถึงเรื่องผลของความเป็นผลึกต่อการสะท้อนรังสีอินฟราเรดของอนุภาค Indium Tin Oxide ซึ่งนำมาใช้ประโยชน์ในการนำมาทำเป็นฟิล์มเคลือบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น เคลือบแผ่นโซลาร์เซลล์ ทำฟิล์มเคลือบเพื่อช่วยประหยัดพลังงานโดยการสะท้อนรังสีความร้อน เป็นต้น ทางด้านสาระน่ารู้ จะคุยเกี่ยวกับการนำนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะมาใช้ในการศึกษาการเจริญเติบโตของหน่อไม้ฝรั่งเพื่อพัฒนาการเกษตรไทยยุคดิจิทัล ซึ่งเป็นตัวอย่างของการนำ “อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง” หรือ Internet of Things (IoT) มาใช้ในทางการเกษตร
ท้ายสุดคือ สถาบันฯ ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ดังจะเห็นได้จากภาพข่าวต่าง ๆ เช่น IL-Short course เรื่อง Brain-Based Learning รุ่นที่ 4 เรื่อง “NeuroLeadership for Innovative and Strategic Executives (NISE)” (ภาวะผู้นำเชิงประสาทวิทยาศาสตร์สำหรับผู้บริหารเชิงนวัตกรรมและกลยุทธ์) รุ่นที่ 2 โครงการเปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกหลายครั้ง เป็นต้น เป็นที่น่าเสียดายที่เกิดสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ระลอกใหม่ ทำให้สถาบบันฯ ต้องเลื่อนการอบรม เรื่อง “สอนเป็นจีเนียสอย่างดาวินชี” ออกไปก่อน ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ล่าสุดสำหรับครูอาจารย์และคุณพ่อคุณแม่ที่อยากสอนลูก(ศิษย์)ให้เป็นอัจฉริยะ คาดว่าจะจัดการอับรมนี้หลังจากประเทศไทยได้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 แล้ว น่าจะราวเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาคม 2564 นี้ครับ สำหรับท่านผู้สนใจ สามารถติดตามได้ที่ เว็บไซต์สถาบันฯ https://il.mahidol.ac.th ครับ ขอให้ท่านผู้อ่านทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยจากโรคภัยทั้งปวงตลอดปี 2564 นี้ครับ สวัสดีครับ

 

เนื้อหานี้มีประโยชน์กับท่านหรือไม่ โปรดให้คะแนน

น้อยที่สุดน้อยมากมากที่สุด (1 votes, average: 4.00 out of 4)
Loading…
Views : 13 views