จุลสารนวัตกรรม ฉบับที่ 67 – EDITOR’S NOTE

Newsletters

EDITOR’S NOTE

       สวัสดีครับ ก่อนอื่นผมในนามของพวกเราชาวสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ต้องกราบขอแสดงความเสียใจอย่างที่สุดในการจากไปของ รองศาสตราจารย์.ดร.ภิญโญ พานิชพันธ์ ผู้ก่อตั้งและอดีตผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ท่านได้สร้างคุณูปการแก่สถาบันฯ มาตลอด 20 ปีที่ผ่านมา โดยในวันที่ 19 กันยายน 2565 นี้ ทางสถาบันฯ ได้เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ที่วัดธาตุทอง ขอดวงวิญญาณของท่านอาจารย์โปรดไปสู่สุคติด้วยเทอญ
       ในจุลสารนวัตกรรมฉบับที่ 67 นี้ ท่านจะได้พบกับ คอลัมน์ศึกษาปริทัศน์เกี่ยวกับ “เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างสุขภาวะ” ซึ่งเน้นในเรื่องการสร้างสุขภาวะด้านกาย จิตใจ ปัญญา สังคมและสิ่งแวดล้อมครับ ข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะกล่าวถึงเรื่อง “uSAP: แนวปฏิบัติเพื่อการเรียนรู้ด้วยการสังเกตสำหรับการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมการจัดการเวลาและความแม่นยำในการจัดการหุ่นจำลองที่มีสมรรณะสูงของนักศึกษาพยาบาล” ครับ
        สำหรับนวัตกรรมจากสถาบันฯ เรื่อง “การเปรียบเทียบความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับตัวแปรของนักศึกษาวิชาชีพครูที่มีความชอบในภาษาคอมพิวเตอร์ที่หลากหลาย: ข้อค้นพบสู่การออกแบบกิจกรรมการศึกษาที่สอดคล้องกับ TPACK” ซึ่งในงานวิจัยนี้ศึกษาเกี่ยวกับความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับตัวแปรในการสอนและการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมภาษา Logo, Scratch และ Python ครับ ในสาระน่ารู้ ท่านจะได้พบกับ (1) 10 แอปแนะนำในปี 2022 สำหรับตัดต่อรูปในโทรศัพท์มือถือทั้งระบบ iOS และ Android ตอนที่ 2 (2) 10 Skills ที่โลกต้องการในอนาคต (3) CHECO คืออะไร (4) ปริญญา คืออะไร (5) การตรวจสอบเชิงทดลองสมรรถนะทางความร้อนของเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ทรงกรวยที่ใช้ยางมะตอยแบบผสมเป็นแผ่นดูดซับ (6) Applications ที่ช่วยในการเรียนการสอน และ (7) แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาด COVID 19 ในการฝึกซ้อม และงานรับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2565 ภายใต้การมีส่วนร่วม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
        สถาบันฯ ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ดังจะเห็นได้จากภาพข่าวต่าง ๆ มากมาย เช่น ในวันที่ 19 สิงหาคม ที่ผ่านมา เป็นวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันฯ ครบรอบ 20 ปี ได้จัดกิจกรรม IL Connect เชื่อมสัมพันธ์พี่น้องศิษย์เก่า IL แบบออนไลน์ เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาสภามหาวิทยาลัย MU: The Way Forward 2022 เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2565 บุคลากรของสถาบันฯ เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ “เพชรพัสดุ” นักศึกษาและศิษย์เก่า ได้รับรางวัลด้านนวัตกรรมหลายรางวัล เป็นต้น
        นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังจัดการอบรมแบบเผชิญหน้า 3 หลักสูตร ได้แก่ “Brain-Based Learning (BBL) การจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสมอง รุ่นที่ 8” “ศาสตร์การสอน รุ่นที่ 3” และ “สอนเป็นจีเนียสอย่างดาวินชี รุ่นที่ 3” ในเดือนธันวาคม 2565 ถึงกุมภาพันธ์ 2566 นี้ อีกโครงการหนึ่งที่จัดแบบออนไซต์คือ โครงการ “STEM & Robotics Camp” ซึ่งสถาบันฯ รับดำเนินการฝึกอบรมให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ทั่วประเทศ ท่านผู้สนใจ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์สถาบันฯ https://il.mahidol.ac.th สวัสดีครับ

เนื้อหานี้มีประโยชน์กับท่านหรือไม่ โปรดให้คะแนน

น้อยที่สุดน้อยมากมากที่สุด (No Ratings Yet)
Loading…
Views : 19 views