หน้า 2 จาก 7

          เชื่อกันว่าสัตว์หลายเซลล์พวกแรกเกิดขึ้นในทะเลเมื่อ 600 ล้านปีก่อนและน่าจะมีวิวัฒนาการมาจากสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว   ระยะแรกสัตว์กลุ่มนี้จะมีร่างกายอ่อนนุ่ม ไม่มีกระดูกสันหลังหรือเปลือกแข็งห่อหุ้ม ได้แก่พวกฟองน้ำ แมงกะพรุนและปะการัง เป็นต้น ต่อมาจึงวิวัฒนาการแยกเป็น  2 สาย สายหนึ่งเป็นพวกที่มีช่องเปิดอาหารทางแรกเป็นปาก (เส้นสีม่วง) และอีกสายหนึ่งเป็นพวกที่มีช่องเปิดอาหารทางแรกเป็นทวาร (เส้นสีน้ำเงิน) ซึ่งแต่ละสายมีวิวัฒนาการไปเป็นสัตว์ประเภทต่างๆทั้งสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ซึ่งได้แก่ ไนดาเรีย หนอนตัวแบน หนอนตัวกลม หนอนมีปล้อง หอย กุ้ง ปู สัตว์จำพวกเม่นทะเล ดาวทะเล และแมลง และสัตว์มีกระดูกสันหลังซึ่งจะได้กล่าวต่อไป

หมายเหตุ
ภาพนี้ไม่ได้แสดงถึงเวลากับความหลากหลาย แต่แสดงถึงขั้นสูงต่ำของวิวัฒนาการ (ไม่เป็นไปตามแนวคิดของสตีเฟน เจ กูล)


หน้า 1 2 3 4 5 6 7