หน้า 3 จาก 7

 

          ร่องรอยของหนอน (worm) พบบนหินทรายที่ประเทศออสเตรเลีย คาดว่ามีอายุเก่าแก่ที่สุดราว 1.2 พันล้านปี ซึ่งอยู่ในช่วงมหายุคพรีแคมเบรียน (ที่มา BBC News, 9 พ.ค. 45)

          ซากดึกดำบรรพ์ไตรโลไบท์ (trilobite) เป็นสัตว์โบราณไม่มีกระดูกสันหลังที่สูญพันธุ์ไปเมื่อ 250 ล้านปีก่อน ลำตัวมีลักษณะเป็น 3 พู มีรยางค์เป็นข้อปล้อง ไตรโลไบท์พวกแรกๆอาศัยอยู่ตามท้องทะเล  บางคนกล่าวว่าไตรโลไบท์มีลักษณะคล้ายแมงดาทะเลในปัจจุบัน ท่านคิดว่าสิ่งมีชีวิตทั้งสองน่าจะมีความเกี่ยวพันกันในสายวิวัฒนาการหรือไม่ อย่างไร?


ภาพวาดสิ่งมีชีวิตในทะเลช่วงยุคแคมเบรียน หรือในช่วง 543-510 ล้านปีก่อน

   จากภาพท่านคิดว่าสิ่งมีชีวิตในทะเลช่วงยุคแคมเบรียนมีอยู่เพียงเท่านี้หรือไม่ เพราะเหตุใด?


หน้า 1 2 3 4 5 6 7