หน้า 6 จาก 7

          ปัญหาต่อไปคือการที่สัตว์น้ำที่ขึ้นมาอยู่บนบกต้องพยุงตัวให้ต้านแรงดึงดูดของโลกที่มีต่อน้ำหนักตัวเมื่ออยู่บนบกจึงต้องมีการพัฒนาโครงร่างแข็งไว้ค้ำจุนร่างกายและช่วยในการเคลื่อนที่ การปรับตัวของโครงร่างนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในส่วนของกะโหลกศีรษะ รยางค์ขาและกระดูกสันหลัง เป็นต้น อีกปัญหาหนึ่งคือเรื่องของการสืบพันธุ์ที่เดิมสัตว์น้ำจะวางไข่และไข่นี้จะฟักตัวในน้ำ จึงไม่เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำของตัวอ่อน แต่เมื่อขึ้นมาอยู่บนบกจึงต้องปรับตัวเช่น ในสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกพวกแรกๆจะกลับไปวางไข่ในน้ำ สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในปัจจุบันอาจวางไข่ในสิ่งแวดล้อมที่มีความชื้นสูงหรือไข่มักถูกห่อหุ้มด้วยเมือก ต่อมาในสัตว์บกที่มีสายวิวัฒนาการสูงขึ้น พวกสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็มีวิวัฒนาการของโครงสร้างที่ห่อหุ้มไข่เพื่อเก็บความชื้น เช่น การมีเปลือกหุ้มและการวิวัฒนาการของถุงน้ำคร่ำ เป็นต้น

          สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกพวกแรกๆนี้มีวิวัฒนาการต่อไปเป็นสองสาย สายหนึ่งวิวัฒนาการเป็นกลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในยุคปัจจุบัน อีกสายหนึ่งแยกไปเป็นสัตว์เลื้อยคลานพวกแรกๆ

ซากดึกดำบรรพ์ของ Seymouria เป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกพวกแรกที่ขึ้นมาอาศัยบนบกอย่างแท้จริง มีลักษณะก้ำกึ่งระหว่างสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก คาดว่าสัตว์เลื้อยคลานวิวัฒนาการมาจากสัตว์กลุ่มนี้


หน้า 1 2 3 4 5 6 7