จุลสารนวัตกรรม ฉบับที่ 68 – EDITOR’S NOTE

Newsletters

EDITOR’S NOTE

       สวัสดีปีใหม่ย้อนหลังเล็กน้อยครับ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกโปรดดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรง คิดสิ่งใดดีงามขอให้สมปรารถนาทุกประการด้วยเทอญ ในจุลสารนวัตกรรมฉบับที่ 68 นี้ ท่านจะได้พบกับ คอลัมน์ศึกษาปริทัศน์เกี่ยวกับ “วิเคราะห์เทคโนโลยีสารสนเทศผ่านการให้ความหมาย” ซึ่งกล่าวถึงการเชื่อมต่อของเครื่องมือหรืออุปกรณ์เทคโนโลยีและข้อมูลกับการใช้ประโยชน์ในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับปัจเจกบุคคลถึงระดับสังคมครับ ข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะกล่าวถึงเรื่อง “ผ้าห่มอวกาศ: เทคโนโลยีคลายหนาวจากอวกาศสู่พื้นโลก” ซึ่งเป็นผ้าห่มฉุกเฉินที่ใช้ในทีมหมูป่าที่ติดถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน และเป็นอุปกรณ์พื้นฐานสำหรับนักเดินป่าและนักปีนเขาครับ

       สำหรับนวัตกรรมจากสถาบันฯ เรื่องที่ 1 “การพัฒนาความเข้าใจระบบนิเวศป่าชายเลนโดยใช้เกมกระดาน Mangrove Survivor” งานวิจัยนี้ได้พัฒนาเกมกระดานเพื่อเป็นสื่อหลักในการเรียนรู้โดยใช้หอยในป่าชายเลนเป็นตัวดำเนินเกมเพื่อพัฒนาความเข้าใจในระบบนิเวศน์ป่าชายเลนที่น่าสนใจมากครับ เรื่องที่ 2 “การตรวจสอบเชิงทดลองสมรรถนะทางความร้อนของเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ทรงกรวยที่ใช้ยางมะตอยแบบผสมเป็นแผ่นดูดซับ” โดยมีเป้าหมายหลักในการประเมินพลวัตของความร้อนและประสิทธิภาพของตัวเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ น่าติดตามอ่านมากครับ  ในสาระน่ารู้ ท่านจะได้พบกับ (1) ปีใหม่: เทศกาลส่งมอบความสุขหรือความปรารถนาดีต่อกัน (2) Soft Skills คืออะไร ทำไมต้องเรียนรู้? (3) ดัชนีชี้วัดวารสาร…เลือกวารสารอย่างไรให้ได้คุณภาพ และ (4) การบริหารจัดการเงินยืมทดรองจ่าย

        สถาบันฯ จัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ในวันที่ 11 ตุลาคม ที่ผ่านมา สถาบันฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และจัดกิจกรรมในโอกาสอื่น ๆ อีกเป็นจำนวนมาก ดังเห็นได้จากภาพข่าวภายในเล่ม  สถาบันฯ ได้จัดการอบรมแบบเผชิญหน้า 3 หลักสูตร ได้แก่ (1) “STEM & Robotics Camp สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี”(2) “Brain-Based Learning (BBL) การจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสมอง รุ่นที่ 8” (3) “ศาสตร์การสอน รุ่นที่ 3”

        นอกจากนี้ สถาบันฯ จะจัดอบรม สอนเป็นจีเนียสอย่างดาวินชี รุ่นที่ 3” ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2566 นี้  โครงการอบรม “Science & Art of Teaching” ซึ่งเป็นการอบรมพัฒนาศักยภาพของครูอาจารย์เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับครูอาจารย์ชาวต่างประเทศและท่านผู้สนใจ โดยจะจัดระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2566 นี้  อีกโครงการหนึ่งที่จัดแบบออนไซต์ทั้งในและนอกสถานที่คือ โครงการ “STEM & Robotics Camp” ซึ่งสถาบันฯ รับดำเนินการฝึกอบรมให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ทั่วประเทศ ท่านผู้สนใจ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์สถาบันฯ https://il.mahidol.ac.th  สวัสดีครับ

เนื้อหานี้มีประโยชน์กับท่านหรือไม่ โปรดให้คะแนน

น้อยที่สุดน้อยมากมากที่สุด (No Ratings Yet)
Loading…
Views : 23 views