จุลสารนวัตกรรม ฉบับที่ 68 – นวัตกรรมจากสถาบัน

Newsletters

การตรวจสอบเชิงทดลองสมรรถนะทางความร้อนของเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ทรงกรวยที่ใช้ยางมะตอยแบบผสมเป็นแผ่นดูดซับ

เรื่อง : อาจารย์ ดร.ติณณภพ แพงผม 1, ดร.จิระศักดิ์ พุกดำ2

        ในงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงวิจัยเกี่ยวกับสมรรถนะเชิงความร้อนของเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ทรงกรวย (MACSWH) ที่ใช้ยางมะตอยผสมสำเร็จเป็นแผ่นดูดซับที่ถูกวิเคราะห์ภายใต้สภาวะภาคสนามเป้าหมายหลักของการวิจัยในปัจจุบันคือการประเมินพลวัตของความร้อนและประสิทธิภาพของตัวเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ทรงกรวย ในการตั้งค่าการทดสอบยางมะตอยผสมสำเร็จเป็นแผ่นดูดซับที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.20 ม. และมีความหนา 0.05 ม. วางตรงกลางพื้นที่โฟกัสเพื่อสะสมรังสีดวงอาทิตย์ เส้นผ่านศูนย์กลางรูรับแสงของ MACSWH คือ 0.45 ม. โดยมีอัตราส่วนความเข้มข้น 2.20 ท่อทองแดงมีความยาวรวม 2 ม. และมุมเอียงของทรงกรวยคงที่ที่ 15 องศา ผลการทดลองให้หลักฐานว่ายางมะตอยผสมตั้งเป็นแผ่นดูดซับที่กึ่งกลางของพื้นที่โฟกัสมีประสิทธิภาพในการปรับปรุงประสิทธิภาพของตัวเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ทรงกรวย วิธีนี้จะช่วยเพิ่มเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างสูงสุดระหว่างอุณหภูมิน้ำเข้าและน้ำออกประมาณ 47.27% ในขณะที่อุณหภูมิสูงสุดของแผ่นซับ ท่อทองแดง และประสิทธิภาพอยู่ที่ 82 °C, 62 °C และ 72% ตามลำดับ

        แหล่งอ้างอิง: Phengpom, T. & Pukdum, J. (2023). Experimental Investigation on the Thermal Performance of a Conical Solar Water Heater Using Mixed Asphalt Absorber Plate. Journal of Solar Energy Engineering, 145(1), 011013:1-

เนื้อหานี้มีประโยชน์กับท่านหรือไม่ โปรดให้คะแนน

น้อยที่สุดน้อยมากมากที่สุด (No Ratings Yet)
Loading…
Views : 22 views