จุลสารนวัตกรรม ฉบับที่ 57 – EDITOR’S NOTE

Newsletters

EDITOR’S NOTE

     สวัสดีครับ ในจุลสารนวัตกรรมฉบับที่ 57 นี้มาพร้อมกับรัฐบาลประกาศภาวะฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 จากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ SAR-CoV-2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.-30 เม.ย. 2563   คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ต้องผลัดกันเข้ามาทำงานเหลื่อมเวลาและทำงานจากบ้าน (Work From Home) ตามนโยบายของรัฐบาลและมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งทำให้สถาบันการศึกษาทุกระดับต้องจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ อาจถือได้ว่าวิกฤติการณ์ COVID-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลกนี้กระตุ้นให้เกิดโอกาสการพัฒนาการเรียนการสอนแบบออนไลน์เต็มรูปแบบเสียที  ผลที่ตามมาคือ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั่วประเทศและเกือบทั่วโลกก็ต้องเรียนรู้ที่บ้าน (Learn at Home) เช่นกัน ในฉบับนี้จึงมีเรื่องการจัดการเรียนการสอน-การสอบช่วงวิกฤติการณ์ COVID-19 และคอลัมน์ศึกษาปริทัศน์ว่าด้วยเรื่อง ความรู้ ความเชื่อ และความกลัวไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับปรากฏการณ์การจัดการศึกษาแบบออนไลน์ครับ

ทางด้านงานวิจัย ฉบับนี้เรากล่าวถึงการวิจัยเกี่ยวกับการคิดอภิปัญญาในบริบทการศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศไทย ซึ่งยังผลให้ผู้เรียนค้นพบ รู้จัก และเข้าใจกระบวนการคิดของตนเองได้มากขึ้น  นวัตกรรมจากสถาบันฯ ในฉบับนี้จะเป็นเรื่อง ผลของ Tetraethyl Orthosilicate (TEOS) ต่อการเพิ่มการยึดเกาะระหว่างฟองน้ำพอลิยูรีเทนกับ Silica aerogel เพื่อใช้สำหรับการดูดซับน้ำมัน ซึ่งสามารถใช้ TEOS นี้ในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ซ้ำสำหรับการดูดซับน้ำมันระหว่างการบำบัดน้ำเสียได้ สำหรับสาระน่ารู้ จะกล่าวถึง ทางสองแพร่งแห่งไวรัส COVID-19 ซึ่งน่าสนใจมากครับ

ฉบับนี้ ต้องขอแสดงความยินดีให้กับอาจารย์และบุคลากรหลายท่านของสถาบันฯ ที่ได้รับรางวัลพนักงานและเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดล ในงาน “ครบรอบ 51 ปี วันพระราชทานนาม 132 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล”  ท้ายสุดคือ สถาบันฯ ได้จัด IL-Short course เรื่อง “Brain-Based Learning – BBL” สำหรับท่านผู้สนใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสมอง รุ่นที่ 3 แล้ว สถาบันฯ จะเปิดคอร์สใหม่ชื่อ  NeuroLeadership สำหรับผู้บริหารโดยเฉพาะ ท่านผู้สนใจเกี่ยวกับ IL-Short course ของเรา สามารถติดตามได้ที่ เว็บไซต์สถาบันฯ https://il.mahidol.ac.th ครับ สวัสดีครับ

เนื้อหานี้มีประโยชน์กับท่านหรือไม่ โปรดให้คะแนน

น้อยที่สุดน้อยมากมากที่สุด (1 votes, average: 4.00 out of 4)
Loading…

Views : 51 views